среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ogrodzenia PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz szczególnych wypadków.

Budowa ogrodzenia z Winylu na plot i furtę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz wyjątkowych przypadków.

Balustrady plastikowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balaski Winylowe na plot i bramkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu a także proponowany czas startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada doczepić oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także o ile jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do stawiania sztachety z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachetek potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Protest może być w sytuacji, jak zamierzane balustrady PCV na plot i bramkę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W przypadku gdy proponowane sztachety z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Brak rozpoczęcia robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий